هزینه ثبت نام در همایش

هزینه ثبت نام در همایش

دانشجویان

1500000 ریال

اعضای هیئت علمی

2000000 ریال

سایر شرکت کنندگان

2500000 ریال

 

هزینه ثبت نام شامل تمامی امور مربوط به همایش (هزینه دو روز شرکت در همایش و امکان دسترسی به سخنرانی‌ها و پوسترها، پذیرایی روزانه، ناهار، شام و دریافت اسناد و مدارک و گواهی حضور در همایش) می‌باشد.

 

از علاقمندان تقاضا می‌شود هزینه ثبت نام را به شماره حساب 1609060200، بانک تجارت شعبه دانشگاه کاشان به نام حساب سایر منابع درآمدی و پژوهشی دانشگاه کاشان واریز و اسکن فیش مربوطه را به آدرس ایمیل همایش ارسال نمایند.

همراه داشتن اصل فیش ثبت نام در روز پذیرش برای کلیه شرکت کنندگان الزامی می‌باشد.

 

اطلاعیه اسکان دانشجویی

به اطلاع دانشجویان عزیز می‌رساند که اسکان در خوابگاه راهب در محل پژوهشکده اسانس‌های طبیعی می‌باشد و هزینه‌ اسکان برای هر نفر 200000 ریال به ازای یک شب می‌باشد. لازم به ذکر است هر اتاق دارای ظرفیت 4 نفر می‌باشد. از آن‌جایی‌که این خوابگاه دارای ظرفیت محدود است اولویت با افرادی خواهد بود که زودتر هزینه شرکت در سمینار و اسکان را واریز کرده باشند. تقاضا می‌شود فیش واریز هزینه اسکان و تعداد شب‌های اسکان به آدرس ایمیل همایش ارسال گردد.

لطفا حتما کارت شناسایی معتبر به همراه داشته باشید و در هنگام ورود تحویل دهید. لازم به ذکر است سمینار مسئولیتی در قبال اسکان افرادی که از اعضای شرکت کننده نیستند، در خوابگاه ندارد.

 

از اساتید و سایر شرکت کنندگان محترم خواهشمند است تعداد شبهای اسکان و زمان آن را اعلام بفرمایند تا تمهیدات لازم برای اسکان مناسب صورت پذیرد.