کارگاههای آموزشی

در نخستین همایش اسانس ایران دو کارگاه آموزشی در روز نخست همایش با مشخصات زیر برگزار می گردد:

1-  کارگاه آموزشی استخراج اسانس (مدرس: دکتر عبدالرسول ابراهیم آبادی)

2-
  کارگاه آموزشی کنترل کیفی اسانس‌ها و عرقیات گیاهی (مدرس: دکتر مریم اخباری)

لازم به ذکر است این کارگاههای آموزشی به صورت رایگان میباشد و عزیزانی که متقاضی شرکت در آن هستند لطفا به ایمیل همایش اطلاع رسانی نمایند.

گواهی شرکت در کارگاه آموزشی به افراد شرکت کننده صادر خواهد شد.