نخستین همایش اسانس ایران

اطلاعیه

پژوهشکده اسانس دانشگاه کاشان با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران، نخستین همایش اسانس ایران را برگزار میکند. از پژوهشگران حوزههای مرتبط با گیاهان دارویی اسانسدار در محورهای مشخص شده دعوت میشود تا  مقالات خود را تا تاریخ 1395/01/20 به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. مقالات توسط کمیته علمی بررسی و ارزیابی خواهند شد و مقالات همسو با برنامه و اهداف همایش، انتخاب شده و از نویسندگان آنها جهت ارایه در همایش دعوت بهعمل میآید.

به اطلاع پژوهشگران محترم میرساند، مقالات برتر همایش در مجلات پژوهشی همکار با انجمن گیاهان دارویی ایران منتشر خواهد شد.

برنامه افتتاحیه همایش از ساعت 8 صبح روز سه شنبه 21 اردیبهشت ماه در محل پژوهشکده اسانسهای طبیعی در شهر قمصر با سخنرانی مسئولین دانشگاه و شهر  و نیز سخنران کلیدی آغاز خواهد شد.

 
آخرین اخبار

تمدید ارسال مقالات شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵